Inga nyheter funna just nu...

Inga nyheter funna just nu...

Inga nyheter funna just nu...

Realtid.se

Securitas förvärvar risk management-tillgångar i USA

Securitas dotterbolag Securitas Critical Infrastructure Services har ingått avtal om att förvärva vissa av MSM Security Services LLCs tillgångar inom området utredning och bakgrundskontroller. Köpeskillingen uppgår till cirka 102 miljoner kronor.   @2019-07-15 16:38

Kinnevik ökar innehavet i Livongo

Investmentbolaget Kinnevik köper  aktier i det amerikanska, digitala och snart börsnoterade hälsovårdsbolaget Livongo för en totalsumma om cirka en halv miljard kronor. Därutöver har Kinnevik anmält intresse för att köpa nyemitterade aktier i bolaget för cirka två miljarder kronor.  @2019-07-15 14:14

Balder förvärvar fastigheter för drygt en miljard

Fastighetsbolaget Balder har i tre transaktioner avtalat om att förvärva fyra fastigheter för cirka 1,6 miljarder kronor. @2019-07-15 11:00

Nordnet utbetalar miljoner i återbäring till deltagarna i aktielåneprogrammet

 Nordnet betalar ut drygt 6,5 miljoner kronor inom ramen för det aktielåneprogram som lanserades under slutet av 2018. Utbetalningen har fördubblats sedan föregående tillfälle. @2019-07-15 09:23

Kvinnliga jurister klarar sig bättre lönemässigt än kvinnor i andra branscher

UPPDATERAD Löneutvecklingen bland kvinnor som fyllt 50 stagnerar. Det visar Juristbarometern som nyligen släpptes av Jurek Rekrytering och Bemanning. Det som sticker ut är att kvinnliga jurister inte tappar lika mycket i lön som kvinnor i andra branscher. "Jurister vet sitt värde" säger Shervin Razani, vd på Jurek Rekrytering och Bemanning, till Realtid.  @2019-07-15 08:28

Bakslag för Länsförsäkringar i ny HD-dom

Högsta domstolen har kommit med avgöranden i de så kallade Mattsson- och Connecta-målen. HD:s domar går på samma linje som EU-domstolens förhandsavgörande. I båda fallen har det rört sig om försäkringsförmedling — vilket innebär att de skadelidande har rätt till ersättning ur förmedlarens ansvarsförsäkring. @2019-07-12 16:15

Allt fler bolag behöver hjälp vid korruptionsbrott – Vinge startar särskild enhet

Korruptionsbrotten, inte minst mutbrotten, leder till att fler företag och organisationer behöver straffrättslig hjälp. Trenden kommer i kölvattnen av en rad uppmärksammade skandaler berättar chefen för Vinges nya enhet för internutredningar och brottsförebyggande tjänster – Mia Falk. @2019-07-12 15:05

"Det går inte en dag som vi inte diskuterar M&A”

Det norska oljeföretaget Aker BP misslyckades med att lägga beslag på svenska Lundin Petroleum. Men nya uppköp står på agendan varje dag säger Aker BP:s vd i en intervju. @2019-07-12 13:47

Triton ska digitalisera Aleris

Triton ser potential att utveckla Aleris genom att investera i digitalisering. Jan Pomoell, ansvarig för investeringen hos Triton, ser samma potential i Aleris som i det finska vårdbolaget Mehiläinen – som Triton sålt vidare efter genomförda satsningar. @2019-07-12 12:47

"Det är en finansiell risk att vara exponerad mot vissa sektorer"

Nordea märker allt större krav från investerare på hållbara investeringar. Samtidigt ökar risken att investera i icke-hållbara sektorer. Det menar Peter Sandahl, hållbarhetschef på Nordea Liv & Pension, som just nu skiftar 22 miljarder kronor till investeringar med strikta hållbarhetskriterier. @2019-07-12 11:45

Avanza tynger Creades substansvärde

Creades substansvärde för både andra kvartalet och för halvåret ligger under det Stockholmsbörsen har ökat med under perioderna. Creades lämnar dock andra kvartalet med stärkt kassa med blicken mot nya förvärv. @2019-07-12 08:53

Atrium Ljungberg säljer fastigheter i Kista till HSB värda 1,1 miljarder

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg säljer två fastigheter i Kista i norra Stockholm till HSB Stockholm. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1,1 miljarder kronor. @2019-07-12 08:42

Investor säljer Aleris till Triton

Patricia Industries, en del av Investor AB, säljer vårdbolaget Aleris till Triton för 2,8 miljarder kronor på skuldfri basis. @2019-07-12 08:19

Stark avkastning för fjärde AP-fonden

Fjärde AP-fonden visar en avkastning på 13 procent efter kostnader vid första halvåret 2019, vilket överträffade referensportföljen med 1,7 procentenheter. @2019-07-12 08:10

SEB slår förväntningarna

SEB:s rapport för det andra kvartalet slår förväntningarna på samtliga punkter. Resultatet är nästan 500 miljoner bättre än förväntat. Banken ökade andelarna på bolånemarknaden "för första gången på många år", enligt vd Johan Torgeby. @2019-07-12 07:57

Motigo Webstats - Free web site statistics Personal homepage website counter